Wszelkie akcesoria potrzebne do lonżowania i pracy  z koniem.